Adaptive control of varying joint gap in LBW – VarGa

Projekttid: 2016 – 2018

Budget: 10 000 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Projektet syftar till att öka flexibiliteten för små serier, förenkla införande av nya produkter eller nya material vid robotiserad laser svetsning såväl som att säkerställa en hög och jämn kvalitet. Att hitta och kunna följa en stumfog med nollspalt eller med varierande spalt kräver omfattande tester före produktionssvetsning. Risk att svetskvalitet påverkats av fogen kräver komplicerad inspektion/kontroll för att hitta t ex smala bindfel.

För att åstadkomma detta kommer en adaptiv lösning att tas fram som ska säkerställa en jämn svetsgeometri och konsistenta svetsegenskaper även om fogspalten varierar eller om det finns osäkerhet om fogens position. Kostnader för ställtider i lasercellen, för- och efterarbeten kommer att kunna minskas och större toleranser i fogberedning och fixturering kan accepteras. Lösningen kommer att baseras på ett beröringsfritt bildsensorsystem tillsammans med speciell belysning integrerat i lasersvetshuvudet kombinerat med adaptiv styrning av trådmatning, svetsparametrar och justering av robotbana.

Målet för projektet är att nå MRL nivå 5.
Projektdeltagare inkluderar forskningsorganisationer (Högskolan Väst, Luleå Tekniska Universitet, Swerea KIMAB, stora och små lasersvetsande företag (GKN Aerospace, Siemens Turbomachinery, Brogren Industries, Wugan Tailored Blanks, Northcone), en branschorganisation (Svetskommissionen) och laser system integrator (Permanova Lasersystem).

Dela

Liknande projekt

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen