26th CIRP Design Conference

Projekttid: 2016 – 2016

Budget: 200 000 kr

Satsning: SIP Produktion2030

Syfte och mål

Internationell forskningskonferens inom framtagning av produkter och produktionssystem. Konferensen var en del av CIRPs årliga konferenser med målet att sprida forskningsresultat internationellt, gynna internationella kontakter, skapa nya möjligheter och sprida Sveriges varumärke som forskningsnation. Detta mål blev med råge uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen blev mycket lyckad! Vi fick fina vitsord runt både vetenskapligt innehåll och organisation.

Upplägg och genomförande

180 st deltagare från över 15 länder var registrerade med cirka 140
presenterade artiklar. Keynotes av Christer Fuglesang, Nam P. Suh och forskare inom CIRP. Intressant paneldebatt runt kunskapsbildande med nya digitala tekniker med Cecilia Warrol som moderator. Forskare minglade och hade kul och Stockholm visade sin bästa sida med mottagning på Stadshuset och middag på Operan. Studiebesöket på Scania var mycket uppskattat.
Organisationen fungerade utmärkt med 10 studenter och en mängd inblandade forskare. Vi fick mycket bra gensvar.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Kostnadsdriven grön kaizen

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Kostnadsdriven grön kaizen

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.

2015 – 2018

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning

Konceptet Produktionsänglar är nytt och unikt i Sverige, och har potential att göra verklig skillnad för många företags industrialisering av nya produkter. Det gäller framför allt SME och start-ups som har utvecklat en ny produkt och står i begrepp att realisera ritningen eller prototypen till fysiska produkter. Konceptet Produktionsänglar fungerar på liknande sätt som Affärsänglar. Det är inriktat mot den del i värdekedjan som ibland brukar kallas ”the death valley”. Konceptet ägs av KTH Södertälje i samarbete med Södertälje Science Park. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

2017 – 2018

Produktionsänglar – ett innovativt koncept för industrialisering och uppskalning