Skräddarsydd Grafenproduktion (Customized Graphene Production)

Projekttid: 2021 – 2021

Budget: 1 016 500 kronor

En ny miljövänlig process för tillverkning av grafen baserad på processutrustning använd inom massaindustrin

Målet med detta projekt är att utveckla en ny tillverkningsprocess för det tvådimensionella materialet grafen, baserat på kombinationen av två tillverkningsprocesser från massaindustrin. Vi strävar efter en produktionsmetod med hög hållbarhet jämfört med de metoder som vanligtvis används idag. Processen är vattenbaserad, med mycket låg energiförbrukning. Projektet kommer att tjäna som inspiration för hur kunskap från en mogen bransch kan vidareutvecklas och användas i framväxande teknikområden. Grafen är ett tvådimensionellt nanomaterial (2D-material), med potential för många användningsområden i ett stort antal produkter. Grafens unika materialegenskaper har fått ett stort industriellt intresse och banat väg för en övergång från laboratorieskala till produktion i industriell skala. Hur man gör uppskalningen till hållbar process med hög vinst och jämn kvalitet är fokus för forskningsintensiva små och medelstora företag inom området grafen globalt. Detta projekt kommer att öka den svenska industrins konkurrenskraft genom att driva produktionen av nanomaterial framåt, genom att öka maskinindustrins förmåga att leverera utrustning till nanomaterialindustrin och genom att sätta högkvalitativ grafen på marknaden. Den begynnande industrialiseringen av grafen har utlöst av det växande forskningsområdet 2Dmaterial. En effektiv produktionsmetod av graphene underlättar produktion i industriell skala av andra typer av 2D-material. Projektet genomförs av ett konsortium bestående av 2D fab, Valmet, VestaSi (del av SKF-gruppen), Mittuniversitetet och forskningsinstitutet Chalmers Industriteknik. Detta värdekedjeinspirerade konsortium kommer att stärka sambandet mellan industri, institut och universitet.

Vinnovas dnr: 2021-01285

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0

Digital innovation for railway production value chains

makeITrail kommer att ta fram nya metoder och teknologier för att bidra till en mer integrerad värdekedjan för järnvägstillverkning i Sverige. Det syftar till att stärka leverantörs-producent-konsumentförhållandet och ansluta lokala leverantörer internationellt. Projektet fokuserar på flera styrkeområden i Produktion2030, som flexibel produktion, virtuell produktionsutveckling, integrerad produkt- och produktionsutveckling och resurseffektiv produktion. Dessa styrkeområden anknyter till Agenda 2030 för hållbar utveckling; i de specifika mål, "industri, innovation och infrastruktur" och "ansvarig produktion och konsumtion". Konsortiet består av Bombardier Transportation, HiTest, DELTA Development Technology AB, Mälardalens högskola, och RISE Research Institutes of Sweden.

2019 – 2019