Modellering av limning för multimaterial-konstruktion – MADBOND

Modellering av limning för multimaterial-konstruktion – MADBOND

Projekttid: 2020 – 2023

MADBOND ska skapa ett digitalt verktyg för att lösa ett stort hinder för multimaterialkonstruktion: Δα-problemet.

Detta projekt ska skapa ett predikteringsverktyg för att hantera det största hindret för multimaterialkonstruktion: ”Δα-problemet”: Det finns ett stort behov av att utveckla ett flexibelt och digitalt verktyg för prediktering av deformationer, vidhäftningsförmåga och brott för limmade multimaterial-konstruktioner och för tillverkning av epoxybaserade kompositmaterial. Limning är, som ensam metod eller som en del i en hybridmetod, en vanlig lösning för fogning av multi-material idag. Ett stort problem för limning av multimaterial-förband är emellertid de deformationer som uppstår i materialen på grund av skillnader i termisk utvidgning hos de olika inblandade materialen. Dessa deformationer kan ge dålig vidhäftning -och i vissa fall även brott, i limfogen. Tidigare forskning har visat att storleken på deformationerna beror på flera faktorer, såsom avstånd mellan fästelement, limtjocklek och tjockleken på materialen. Idag finns inget predikterande verktyg för att avgöra om deformationerna kommer att ge upphov till försämrad vidhäftning eller brott och orsaka lägre hållfasthet – eller haveri – för komponenten. Detta projekt syftar till att utveckla en flexibel modell som kan prediktera kvaliteten och beteendet på limfogar i multimaterial-förband, samt användas vid processimulering för tillverkning av epoxybaserade kompositmaterial och bedömningar av multimaterialfogning. En sådan modell kommer innebära ökade möjligheter att tillverka multimaterial-komponenter enligt lättviktsdevisen ”rätt material på rätt plats” och på så vis ytterligare kunna sänka vikt på produkter samtidigt som ökad säkerhet och en avsevärd effektivisering i design och beredning uppnås.

Vinnovas Diarienr: 2020-02973

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion

Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman. HJT fokuserar därför på smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. Projektets mål är att fokusera på hela hybridförbindelseprocessen och Att skapa en testbädd för hybridförening som en resurs för svensk industri.

2017 – 2020