LigniGC

LigniGC

Projekttid: 2021 – 2023

Budget: 5,72 miljoner kronor

Satsning: Mistra Innovation 23

Inom både byggverksamhet och möbeltillverkning används en stor mängd byggskivor. De är vanligtvis tillverkade av sågspån med ett formaldehydbaserat lim som bindemedel. De har dock en del problem, bland annat att spån drar åt sig fukt och att formaldehyd både är allergent och potentiellt cancerframkallande. Projektet LigniGC syftar till att ta fram ett bättre alternativ.

Inom både byggverksamhet och möbeltillverkning används en stor mängd byggskivor. De är vanligtvis tillverkade av sågspån med ett formaldehydbaserat lim som bindemedel. De har dock en del problem, bland annat att spån drar åt sig fukt och att formaldehyd både är allergent och potentiellt cancerframkallande.

Projektet LigniGC syftar till att ta fram ett bättre alternativ. Genom att kombinera en innovativ träfiber utvecklad av Biosorbe AB och ett ligninbaserat material från RenFuel K2B vill de skapa ett biobaserat kompositmaterial som kan ersätta dagens byggskivor. Båda företagen är aktiva inom projektet.

Fördelen med den biobaserade kompositen är att den inte innehåller några giftiga kemikalier, har låg vikt och är vattenavvisande. Dessutom har de potentiellt en högre brandsäkerhet och en lång livslängd.

Lignin är en restprodukt från massaindustrin med ett lågt värde och som i dag främst används som bränsle för uppvärmning. Nu är tanken att lignin i stället ska bli till en värdefull komponenterna i ett innovativt kompositmaterial.

De tekniska utmaningarna är att studera förhållanden mellan struktur och prestanda för biobaserade material vid tillverkning av kompositer, att utveckla en skalbar processteknik samt att göra produkten marknadsmässigt intressant. En tuff uppgift eftersom dagens byggskivor är en volymprodukt med ett pressat pris.

Projekt ska även, tillsammans med de medverkande byggföretagen, testa produkternas prestanda i olika miljöer, både avseende fukt, temperatur och UV-beständighet. En förhoppning är att skivorna kommer att vara mer lätthanterliga på byggarbetsplatsen, inte minst eftersom de inte är känsliga för fukt.

Även samhällsekonomiska effekterna när fossila råvaror ersätts med lokalt tillgänglig biomassa kommer att undersökas.

Projektet drivs i samarbete mellan RenFuel K2B AB, Biosorbe AB, RISE AB, Villalid AB och Frid & Hell’s Bygg AB.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry