Indium

Indium

Projekttid: 2021 – 2023

Budget: 1,46 miljoner kronor

Satsning: Mistra Innovation 23

Indium är en silvrig metall som är mycket mjuk och formbar. Tillsammans med tenn kan metallen användas för att skapa indium-tennoxid med egenskaper som gör den till en av de viktigare komponenterna inom elektronikindustrin. Målet för projektet är därför att bygga en återvinningsenhet i en kontinuerlig produktion utan avfall.

Indium är en silvrig metall som är mycket mjuk och formbar. Tillsammans med tenn kan metallen användas för att skapa indium-tennoxid med egenskaper som gör den till en av de viktigare komponenterna inom elektronikindustrin. Det som är unik med Indiumföreningen är att den både transparent och konduktiv när den är applicerad i ett tunt skikt på en yta. Nödvändiga egenskaper i pekskärms- och plattskärmsapplikationer. Indiumföreningar är även viktiga för den gröna omställningen eftersom de ingår i tillverkningen av solceller, LED-lampor och batterier.

Indium är listat på EU:s lista över kritiska råvaror, det är ett relativt ovanligt ämne i jordskorpan och raffineras som en biprodukt från zink.

Ett alternativ till att utvinna nytt indium är att i stället återvinna den från kasserad elektronik och solpaneler. En process som dock kräver flera kostsamma pyrometallurgiska och hydrometallurgiska behandlingssteg vilket gör att det idag inte finns någon kommersiellt fungerande teknik.

Appliceringen av indium-tennoxid sker i speciella vakuumkammare där oxiden lägger sig som en tunn film över substratet, till exempel ett glas till en pekskärm.  Nackdelen med appliceringstekniken är att bara 40 till 60 procent av indium-tennoxiden kommer till användning. Resten blir ett avfall som idag inte återvinns i Europa.

Målet för projektet är därför att bygga en återvinningsenhet i en kontinuerlig produktion utan avfall. Om projektet lyckas kommer det att vara möjligt att skapa en europeisk marknad för indium-tennoxid vilket skulle betyda att behovet att utvinna nytt indium minskar.

Utmaningen är både att utveckla tekniken och få en lönsamhet i processen. Förhoppningar finns att tekniken i ett framtida steg ska kunna användas för att återvinna indium från end-of-life produkter.

Projektet drivs i samarbete med Chalmers, RHP Technology, Dr. Fritsch Sondermaschinen och Mat4Green Tech AB.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0