Flexible Automated Kitting, Transport and Assembly (FAKTA)

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 8 280 000 kronor

Det behövs kunskap som kan stödja design och styrning av automation materialhanteringssystem.

FAKTA har som syfte att stödja design och styrning av högpresterande automatiserade materialhanteringssystem med en hög flexibilitet. Detta hjälper svensk industri att realisera den förbättringspotential som automation möjliggör. Kitting och transport betonas, men gränssnitten mot lager och montering är också mycket viktiga delar av projektet. Projektkonsortiet inkluderar både leverantörer och användare av automatiserade lösningar, såväl som två akademiska parter. Demonstratorer kommer att skapas i lab-miljö och kommer att fungera som grund för experiment där lovande teknologier kan utvärderas i en reglerad miljö. De mest mogna teknologierna och systemlänkarna som utvecklas och utvärderas i lab-miljö kommer även att tillämpas i pilotimplementeringar inom de medverkande företagen. FAKTA genererar en metodik för design av automatiserade materialhanteringssystem som kopplar samman sub-processer inom lager, kitting/plock, transport och montering. FAKTA ger också insikt i tillämpningen av ny teknologi, inklusive t.ex. robotplock med användning av vision-teknologi. På längre sikt bidrar projektet till en ökad användning av automation i materialhanteringssystem, vilket i sin tur möjliggör förbättringar inom flexibilitet, kostnadseffektivitet, pålitlighet, leveransledtid och ergonomi. FAKTA bidrar huvudsakligen till målen om att stödja resurseffektiv och konkurrenskraftig produktion. Projektet stödjer även ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Vinnovas dnr: 2019-03116

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering

I materialhanteringsprocesser, såsom kitting och sekvensläggning, vilka används inom fordonsindutrin för att försörja monteringen med ett stort och ökande sortiment av komponentvarianter, är det arbetsplatsnära informationsystemet en central aspekt i utformningen. Givet utvecklingen vad gäller digitalisering, syftar denna konceptprövningsstudie till att utvärdera potentialen för digital teknik att stödja materialhanteringsarbetet inom produktion.

2017 – 2018

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018

HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion

Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman. HJT fokuserar därför på smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. Projektets mål är att fokusera på hela hybridförbindelseprocessen och Att skapa en testbädd för hybridförening som en resurs för svensk industri.

2017 – 2020