Analys med manikin för bättre geometrisk kvalitet vid manuell montering (AMIGO)

Analys med manikin för bättre geometrisk kvalitet vid manuell montering (AMIGO)

Projekttid: 2020 – 2022

Budget: 12 150 000 kronor

Använda en manikin för att simulera manuella monteringsoperationer för att uppnå bättre geometrisk kvalitet

Målet med projektet är att med hjälp av en manikin analytiskt bestämma komplexitetsnivån för manuella monteringsoperationer för att uppnå bättre geometrisk kvalitet. Projektet avser att ta traditionellt mjuka värden och omvandla dessa till hårda tal och fakta som går att proaktivt införliva i nya produkter och system.
Nyheten är att koppla ihop två forskningsspår till ett. I det ena spåret har grunderna för kopplingen mellan monteringsergonomi och geometrisk kvalitet utforskats samt att bedömningskriterier för monteringsergonomisk komplexitet har tagits fram och implementerats i ett CAT-verktyg. I det andra spåret har en biomekanisk modell av människan utvecklats för att virtuellt kunna modellera, simulera och optimera en operatörs rörelser vid montering.
Syftet är att ta fram en helhetslösning som möjliggör att kunna simulera och proaktivt prediktera en systemlösning med avseende på både produktens kvalitet och montörens förutsättningar och arbetsmiljö. I tillägg till detta kommer en helt ny unik metodik att utvecklas där man överför avvikelser från produkten till monterings-simuleringen och simulerar hur dessa påverkar operatörens arbetsmiljö.

Vinnova dnr: 2019-03111

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt