Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 715 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Intresset för 3D-printing växer både hos företag och privatpersoner. Det vanligaste materialet är olika typer av plast. I dagsläget finns det inget retursystem för det spill som uppkommer, trots att plasten går att återvinna till nytt filament med positiv miljönytta. I projektet Cirkumat har det det övergripande målet varit att öka återvinningen av filamentspill i Sverige.

Syfte och mål

Additiv tillverkning med plastfilament ger upphov till i snitt 25 % materialspill. Med en växande svensk marknad är det viktigt att det finns ett system för materialåtervinning av denna plast, då den inte omfattas av befintliga återvinningssystem. Projektets syfte var att kartlägga förutsättningarna för ett cirkulärt system för 3D-filament av plast, där användare kan skicka tillbaka spill till producenten, som i sin tur tillverkar nytt filament av detta. Målet var att skapa en fungerande affärsmodell som inkluderar logistik, produktion och miljöaspekter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet producerade en affärsmodell som definierade användarincitament, krav på ett filament av återvunnet material, förpackningslösning, transportupplägg, sorteringslösning samt produktionsupplägg. Resultatet visade på ett stort engagemang hos användare att möjliggöra materialåtervinning av filament genom att skicka tillbaka sitt filamentspill med retursystem för e-handel, men även att köpa filament av återvunnen plast. Materialtester visade att filament av återvunnen plast har god kvalitet och hållbarhetsanalyser visade på en miljövinst. Projektet presenterades på konferensen Sweden goes additive (https://www.elmia.se/3D/For-besokare/3d-konferens–sweden-goes-additive/) och har också beskrivits i två branschtidningsartiklar: Intelligent Logistik nummer 4, 2018, som utkom i vecka 25 och Recycling som utkommer 17 september.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen bestod av filamenttillverkaren add:north och stiftelsen Chalmers Industriteknik. Förslaget till affärsmodell utformades med hjälp av intervjuer med speditörer och företag med liknande system för andra produkter, en användarenkät (150 svar), intervjuer och workshop med användare, process- och materialanalyser, samt en hållbarhetsanalys. Slutligen startades insamlingssystemet re:add hos add:north som pilotstudie där spill samlas in för att testa affärsmodellen.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG

IDAG syftar till att identifiera gap och föreslå åtgärder av den digitala infrastruktur som krävs för industrialisering av additiv tillverkning. Aktörer från en ny typ av värdekedja av tillverkande företag – från pulver till produkt – samverkar med digitaliseringsleverantörer och forskare för att förstå behov och beskriva åtgärder genom analys av industriella fall. Målet är att leverera en beskrivning i en roadmap där åtgärder kan utvecklas och demonstreras för att ytterst nå flexibla och skalbara digitala plattformar för additiva tillverkningsvärdekedjor.

2019 – 2019