Cirkulär användning av plast i fordonsindustrin

Cirkulär användning av plast i fordonsindustrin

Projekttid: 2023 – 2025

Budget: 6 475 400 kr

Projektets mål är cirkulär användning av plast i bilar genom återanvändning och återvinning.

Plasten i uttjänta bilar går nästan uteslutande till förbränning med energiutvinning i Sverige. Det orsakar stora materialförluster och utsläpp av växthusgaser. Ett förslag till ny ELV förordning kom i juli 2023 med krav på 25 % återvunnen PCR (Post-consumer recycled) plast i bilar och att 30 % av all plast i bilar ska återvinns från 2030. Projektet adresserar återanvändning och återvinning av plastkomponenter och plastmaterial från uttjänta bilar genom demontering, värdering av komponenter och material. En klassning utförs av plastkomponenter för återanvändning och återvinning baserat på demonterbarhet och värdet på komponenten och material. Det ingår också att ta fram förslag till omkonstruktion av sammansatta komponenter så att dessa lättare ska kunna demonteras, återanvändas och återvinnas resurseffektivt utan större nedgradering. ELV förordningens effekter på bilindustrin och återvinningsindustrin i Sverige kommer analyseras. Kostnader och möjliga intäkter i återvinningssystemet kartläggs och en affärsmodell föreslås. I projektet samarbetar nyckelaktörer i hela värdekedjan för att gemensamt bidrar till nödvändig omställning för att kunna uppfylla kommande lagkrav. Fordonstillverkare, demonterare, återvinnare med flera kommer påverkas av den nya förordningen.

Vinnovas diarienummer: 2023-02626

Partners

Dela

Liknande projekt

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022