ALLRASP

ALLRASP

Projekttid: 2016 – 2018

Budget: 2,0 milj kronor

Satsningar: Mistra Innovation

Syftet med detta projekt är att utveckla en sorteringsenhet som kan skilja mellan olika lamptyper och sortera dem baserat på typ.

Syftet med detta projekt är att utveckla en sorteringsenhet som kan skilja mellan olika lamptyper och sortera dem baserat på typ. Det kanske viktigaste målet är att utveckla en robust och ekonomiskt bärkraftig sorteringsenhet som kan identifiera olika typer av LED-lampor och separera ut dessa från lampor som innehåller kvicksilver.

 

Projektet drivs i samarbete mellan MRT System, Nordic Recycling, El-Kretsen, CIT och Chalmers.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile