Richard Lindqvist

Richard Lindqvist

Tekn. Lic.

Lärosäte/Institut: Kungliga Tekniska högskolan

Forskningsprogram: VINNOVA Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Forskning och utveckling inom kunskapsområdet geometrisäkring och mätteknik. 3D modelldriven geometrimätning av stora objekt med pålitig och säkerställd informations- och dataflöde.

Richard är en glad och för det mesta uttåtriktad och social person som gillar forskning och teknikutveckling inom produkt- och produktionsutveckling. På fritiden ägnas större delen av tiden till familj och barn men om tid medges så är fysisk träning en prioriterad aktivitet. Löpning och styrketräning samt bollsporter är de aktiviteter som är roligast. Även skogen med dess bär och svampar inbjuder stundtals till roliga familjeaktiviteter. Hade Richard tid skulle även fiske få ett större utrymme i vardagen.

Forskning

Richard är en aktiv och nyfiken forskare som söker samarbeten inom geometrisäkring och mätteknik. Specifikt inom området 3D geometrimätning av stora objekt, där forskningen får tränga ner på djupet inom metoder och arbetssätt för kvantifiering av mätosäkerhet. Mätosäkerheten är en delkomponent i en obruten kedja av osäkerheter som uppstår redan i produktdefinitionen och specifikationen. Mätosäkerheten kan i sin tur delas in i två delar, där metodosäkerhet är en del och implementationsosäkerhet en annan.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile