Richard Lindqvist

Richard Lindqvist

Tekn. Lic.

Lärosäte/Institut: Kungliga Tekniska högskolan

Forskning och utveckling inom kunskapsområdet geometrisäkring och mätteknik. 3D modelldriven geometrimätning av stora objekt med pålitig och säkerställd informations- och dataflöde.

Richard har i mer än 20 års tid arbetat med forskning och teknikutveckling inom produkt- och produktionsutveckling. Hans forskning är inriktad på 3D modelldriven mätteknisk beredning och mätning av stora objekt. Richard är sedan 2013 utsedd som teknisk specialist inom Saab Aeronautics och inom området produktionsteknisk mätteknik. Richard är aktiv inom nationell och internationell standardisering. Han är sedan 2017 utsedd ordförande för ISO/TC 10 som arbetar med teknisk produkt dokumentation och han är aktiv medlem inom ISO:s initiativ som arbetar med att utveckla ett omfattande och komplext ramverk av standarder för smart tillverkning. Nationellt är han sedan 2019 utsedd som ordförande för SIS/TK 507 som arbetar med tekniska produkt specifikationer och som speglar internationellt arbete som utförs inom ISO/TC 10 ”Teknisk Produkt Dokumentation” samt ISO/TC 213 ”Geometriska Produkt Specifikationer och Verifiering”.

Forskning

Richard är en aktiv och nyfiken forskare som söker samarbeten inom geometrisäkring och mätteknik. Specifikt inom området 3D geometrimätning av stora objekt, där forskningen får tränga ner på djupet inom metoder och arbetssätt för kvantifiering av mätosäkerhet. Mätosäkerheten är en delkomponent i en obruten kedja av osäkerheter som uppstår redan i produktdefinitionen och specifikationen. Mätosäkerheten kan i sin tur delas in i två delar, där metodosäkerhet är en del och implementationsosäkerhet en annan.

Dela