Björn Johansson

Björn Johansson

Professor Hållbar Produktion

Tel: +46730791189

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Akademi: Produktionsakademien

Forskare vid Produktionssystem, Chalmers. Forskar kring hur digitalisering kan främja och analysera/förbättra produktionssystem med avseende på hållbarhet.

Björn Johansson är forskare på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Hans forskning fokuserar på kartläggning, analys och framtagandet av hållbara produktionssystem med hjälp av digitala tekniker. Diskret händelsestyrd simulering, 3D Scanning, schemaläggning, balansering, och att öka personers medvetenhet är områden som innefattas i Björns arbete. Undervisningsdelen är varierande och innefattar till exempel handledning av examensarbeten för Bachelor, Masters och Civilingenjörsutbildningarna M (Maskin) och Z (Automation). Kursverksamhet generellt inom produktionssystem, hållbarhet och digitalisering.

Forskning

Björns forskning fokuserar på hur digitala verktyg kan användas för att främja hållbar utveckling och specifikt hållbara produktionssystem.

Projekt

Dela