Event

Inbjudan: Start för Impact Innovation, Sveriges innovationssatsning för 2030-talet!

Varmt välkomna att fira starten för nya program inom Impact Innovation. Den 14 mars får vi träffa de nya programmen och veta mer om vad de vill uppnå. Generaldirektörerna från finansierande myndigheter delar med sig av sina förväntningar och vi får höra mer om lärdomar från internationella missionssatsningar. Den 27 februari meddelas beslut om de program som beviljas inom Impact innovation.

Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll

Vill du lära dig hur man kan använda data för att förutsäga underhållsbehov hos maskiner och andra tillgångar? Generar era maskiner data som skulle kunna användas för tillståndsbevakning? Är ni osäkra på vad alla dessa data kan användas till och hur de kan skapa värde? Vi går igenom konkreta exempel på hur datadrivet underhåll kan gå till – så att ni kan ta nästa steg inom er organisation.

Förutsäg slitage och försämring av maskiner med AI – Datadrivet underhåll

Vill du lära dig hur man kan använda data för att förutsäga underhållsbehov hos maskiner och andra tillgångar? Generar era maskiner data som skulle kunna användas för tillståndsbevakning? Är ni osäkra på vad alla dessa data kan användas till och hur de kan skapa värde? Vi går igenom konkreta exempel på hur datadrivet underhåll kan gå till – så att ni kan ta nästa steg inom er organisation.

Digital Teknikworkshop – Projekt Produktionsinnovation

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar inte längre om att enbart förbättra befintlig produktion utan också om att kunna tänka nytt och fånga möjligheter. Delta i denna workshop och påbörja resan mot förhöjd innovationskraft och ökad lönsamhet i din produktion!

Digital Teknikworkshop – Projekt Cirkulär ekonomi

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering

Hållbar produktion är avgörande för svenska tillverkande industriers framtid och konkurrenskraft. Det handlar inte bara om miljö utan minst lika mycket om människor och ekonomi, där Lean och digitalisering är kraftfulla verktyg för våra möjligheter att stärka och utveckla en mer hållbar produktion. Låt dig inspireras av Lars-Henrik Jörnving, Scania, kring hur vi kan få kraft i utvecklingen. Välkommen till ett seminarium på distans den 16 april!

Digital Teknikworkshop – Projekt Cirkulär ekonomi (SCARCE II)

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Teknikworkshop SCARCE II – ONLINE

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Materials for Tomorrow

This year's Materials for Tomorrow conference will be different. Due to the world-wide pandemy, we have decided to have this event online, via Zoom. You will be able to listen to all the presentations on your computer, wherever you are, and ask questions to the speakers via the chat functionality in the client. The conference is free of charge and open to all. Since there is no need to travel, it is our hope that we will be able to welcome more International participants than usual.

Välkommen till årets Digi Demo Day ”Testbäddar för industriell additiv tillverkning”

För tredje året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring industriell digitalisering, den här gången med tema testbäddar för industriell additiv tillverkning. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda additiv tillverkning som möjliggörare för flexibel produktion i industrin, bland annat genom kortare ledtider, minskade kostnader, lättviktskonstruktion och individanpassade produkter.

Automation Summit 2018

Automation Summit lanserades av Automation Region år 2013 för att skapa möjligheter till oväntade möten och nya affärer. Konceptet med branschöverskridande presentationer och diskussioner som fokuserar på att guida beslutsfattare att satsa på automation för att lyfta sin verksamhet har blivit mycket uppskattat. Konferensen arrangeras i Västerås ojämna år och i Göteborg jämna år. Den 9 oktober 2018 arrangeras konferensen i Göteborg.

Monteringskonferens – Lönsam montering i Sverige

Glimtar ur programmet bl a • Utmaningarna för montering i Sverige ur Volvo Cars och deras leverantörers perspektiv • Monteringsinstruktioner vid små serier – en utmaning som går att lösa effektivt? • Roboten som arbetskamrat – snart kan vi få se robotar jobba tillsammans med montörer • Svenska Monteringsprisets delas ut och det vinnande arbetet presenteras Ett detaljerat program kommer att skickas ut i mitten av februari.

Välkommen till VINNOVAs årskonferens

Vid internationella mätningar brukar Sverige rankas bland toppländerna när det gäller innovationskraft. Men den globala konkurrensen ökar och det ställer oss inför nya utmaningar. Det går inte att leva på gamla meriter. Är Sverige tillräckligt attraktivt för att kunna tävla om investeringar, företagsetableringar och talanger i framtiden? Vad krävs för att locka kunskapsintensiva företag att etablera sig och investera i Sverige? Vad kan vi lära av andra länder som är framgångsrika?

Gnosjöregionen – Infomöte för småföretagare

INBJUDAN till en förmiddag om forskningsmedel för utvecklingsprojekt i Gnosjöområdet. Alla projekt ska ha positiv inverkan på miljön på något sätt. Innovativa uppfinningar och nya forskningsresultat minskar belastningen på miljön. Anders Ahlström, Gislaved Näringsliv AB hälsar välkommen. Anders är näringslivschef i Gislaved och mån om att företagen i Gnosjöregionen ges goda chanser att utvecklas och dra nytta av de nätverk och stödstrukturer som finns nationellt. Tillsammans med sina kollegor i GGVV kommunerna (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) driver man plattformen Gnosjöregionens näringslivsråd. Lars Frenning, Programdirektör för Mistra Innovation, berättar om programmet och möjligheterna för svenska småföretag. Lars har under trettio års tid arbetat inom svensk verkstadsindustri med tyngdpunkt inom produktutveckling, lansering och försäljning globalt. Klicka för att läsa mer.

Framtidens utmaningar för träbranschen

KK-stiftelsen har beviljat två större satsningar rörande kompetensutveckling inom träbranschen. Den ena är en förlängning och utökning av programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande. Detta program erbjuder skräddarsydd utbildning till yrkesverksamma genom flexibla utbildningsformer. Den andra satsningen är en ny företagsforskarskola, ”ProWood”, rörande produktion. Expertkompetensprogrammet drivs av Linnéuniversitetet medan företagsforskarskolan drivs av Jönköpings tekniska högskola i samarbete med Linnéuniversitetet. De båda programmen presenteras i anslutning till en inspirationsdag om ”Framtidens utmaningar för träbranschen” på Träcentrum i Nässjö torsdagen den 13 november.

Monteringsforum – Flexibilitet för fåstyckstillverkning

Nitton gånger tidigare har monterings-Sverige samlats för att under en dag få kunskap om utveckling och nyheter inom området. Årets monteringskonferens är unik som konferens i Sverige inom produktionsområdet. Dagen avslutas med ett exklusivt mingel på mässgolvet. I år flyttar vi till en ny plats – Stockholmsmässan! Anledningen är att Manufacturing & Automation Expo, MAX arrangeras. Konferensen genomförs under mässans första dag. Vi rekommenderar att du stannar kvar och besöker mässan dagen efter konferensen.

Industriell service i ett dynamiskt landskap

För tre år sedan bestämde sig ett antal ledande svenska industriföretag för att delta i projektet Flexkraft – flexibla affärsmodeller för hållbar konkurrenskraft. Gemensamt för dem var målet att bättre förstå drivkrafter, metoder och genomslag för att på ett mer effektivt sätt kunna hantera en övergång från att vara ett produktbaserat till att bli mer service-fokuserat företag. Denna förändring kräver flexibilitet på flera olika nivåer; strategiskt, taktisk och operationell.