Finansiering

Ämnesområden

Stänger

Produktion2030: Hållbart arbete i tillverkningsindustrin

2022-04-25

Det är akut brist på kvalificerad och konkurrenskraftig arbetskraft i den svenska tillverkningsindustrin. Nu sätter Produktion2030 människan i centrum och erbjuder projektstöd för att skapa framtidens arbete. Människans förmågor ska förstärkas med hjälp av teknik för att göra jobben i industrin ännu mer attraktiva, produktiva och socialt hållbara. Anställda bör även få tillgång till nya verktyg för att minska industrins klimatpåverkan.