Teknikworkshop – Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Teknikworkshop i Visby – Hur kan du öka värdet i dina affärer? Projekt HITS.

Branschmöte

WORKSHOP OM TJÄNSTEFIERING: HUR KAN DU ÖKA VÄRDET I DINA AFFÄRER?

Tar du betalt för det du gör? I dag levererar du kvalificerade produkter till dina kunder. Men vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det “bara” produkten eller är det kompetens, erfarenhet, kunnande, logistik eller projektledningen som är det egentliga värdet för kunden.

Är du en viktig del av kundens kritiska framgångsfaktorer utan att få betalt för det? Och vilka krav ställer kundens kund?

Att ge kunden insikt om det faktiska kundvärdet du levererar leder ofta till ökad lönsamhet och fler affärer.

Genom att tydliggöra, systematisera och utveckla de tjänster som din verksamhet utför i samband med produkten, kan din affärsmodell och lönsamhet förbättras.

Via Produktion2030 arrangerar Tillväxt Gotland och IUC denna workshop på temat tjänstefiering i samarbete med RISE IVF som har gedigen erfarenhet och forskning kring tjänstefiering i tillverkande små och medelstora företag.

Kursledare är RISE IVFs mycket uppskattade Barbro Lagerholm. Hon ger dig kunskap och verktyg för hur du kan utveckla din affärsmodell för att öka kundvärdet och göra lönsamma affärer.

Välkommen till en lönsam workshop!

Talare

Projekt

HITS Helhetserbjudanden i tillverkningsindustri i Sverige – ett lyft

Potentialen till ökad försäljning är stor i företag som klarar av att växla från att leverera varor med stark priskonkurrens till att utveckla och leverera helhetserbjudanden med ett högre upplevt värde för kund. Projektet syftar till att bidra till att fler tillverkande SMF i Sverige realiserar denna potential. Målet är att ta fram och pilottesta en skalbar modell för SMFs omställning mot att skapa och leverera innovativa och hållbara helhetserbjudanden och därmed ökad konkurrenskraft. Projektet ska också ta fram en plan för ytterligare uppskalning från 2017 och framåt.

2013 – 2016

Anmäl dig

Anmälan
Anmäl ditt deltagande senast fredagen 31/1 i länk nedan. Frågor, ring Roger Hammarström 0705-62 22 22

Begränsat antal platser
Observera begränsat antal platser OCH att varje företag ska representeras av 2, max 3 personer.

Dela