SABACE vill bidra till hållbar montering av kundanpassade produkter

SABACE vill bidra till hållbar montering av kundanpassade produkter

Nyhet

Det nya projektet SABACE, som står för Sustainable Automated Assembly for Customized Products, fokuserar på att lösa dynamiska behov inom monteringssystem.

SABACE är ett projekt inom Produktionsklustret för montering, som startade i april 2021 och ska pågå till 2024. Partnerföretag är Volvo Cars, Scania, Parker och Volvo AB. Projektets mål är att ta fram en industriell strategi för utveckling av säker och hållbar montering där människa och robot samverkar, en strategi som stödjer hög produktivitet och prestanda för tunga och / eller elektrifierade produkter i ett sammansatt system med många produktvarianter.

 

Identifiering av gemensamma behov

I dialog med industripartnerna har två huvudsakliga kunskapsbehov identifierats. Först vikten av att identifiera potentiella områden för långvarig tillämpning av automatiserade lösningar inom monteringslinjen genom att beakta säkerhets-, ergonomi- och produktivitetsfaktorer. Projektledare Kerstin Johansen, vid Jönköpings universitet förklarar:

– För att kunna öka produktiviteten vid montering av kundanpassade produkter måste man hitta sätt att stötta monteringen på ett bra sätt. Det kan vara att ersätta en del moment med automation för att avlasta operatören, och då måste man beakta ergonomi, säkerhet och att automationen är flexibel. Det är här vi letar, hur ska den här automationen se ut. Och den ska ge bibehållen eller helst ökad produktivitet, utan att ge avkall på kvalitet, samtidigt som det ska vara hållbart i längden.

Den andra behovet man identifierat handlar om säker hantering av automatiserade operationer vid exempelvis batterimontage.

– Vi monterar ju aktiva material. När vi monterar batteripack blir produkten farligare ju längre vi kommer i monteringen och desto större blir konsekvensen om vi gör en felmontering. Därför fokuserar vi på att bygga bort risk för felmontering. Automation kan bidra till minskad risk och ger också en ökad spårbarhet och en repeterbarhet, förklarar Kerstin Johansen.

 

Kundanpassning i små volymer

Montering av kundanpassade produkter, eller med andra ord hög mix i låg volym, är det gemensamma intresset för alla företag i projektet.

– Idag finns det lösningar för stora produkter i hög volym och det finns för mikromontage, men det saknas lösningar för kundanpassade produkter i ”mid-size-segmentet”, och det är här vi kommer in, säger Kerstin Johansen och fortsätter:

– Tidigare har industrin i dessa fall använt manuell montering. Nu vill man öka produktiviteten utan att det kostar mer, och de företag som klarar den här utmaningen får en konkurrensfördel.

 

Riktlinjer för effektiv samverkan mellan människa och robot

Under projektet kommer olika proof-of-concept genomföras. Resultaten från projektet kommer att bidra till riktlinjer hos de ingående industripartnerna, som kan bidra till att utveckla säkra och ergonomiska monteringslayouter där människa och robot kan samverka effektivt.

Projektet finansieras av KK-stiftelsen, och är därmed lite unikt inom Produktionsklustret för montering, berättar Kerstin Johansen:

– Att vi har olika finansiärer med olika krav är spännande i sig, det lär oss att samverka mellan industri och akademi i Sverige för att bygga industriell konkurrenskraft. Automatisering för låg volym i hög mix på ett hållbart sätt, det är vårt sätt att bidra.

Dela