Sustainable and Qlean Industry Demonstrator (SQID)

Projekttid: 2016 – 2018

Budget: 4 354 026 Kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

SQID projektet syftar till att utveckla en industritvätt/tork som använder Qlean-vatten istället för traditionella kemikalier.

Qlean-vatten är ett vatten som är mycket renare än destillerat vatten vilket ger unika rengöringsegenskaper. Metoden att rengöra med Qlean-vatten används idag till att rengöra husfasader från smuts och bassänger under ställverk från transformatorolja. Rengöringen sker utan att tillsätta några kemikalier som normalt används vid rengöring. Exempel på företag som använder Qlean-metoden idag är Riksbyggen, ABB, Vattenfall and E-on. Inom verkstadsindustrin används idag mycket kemikalier och energi vid olika rengöringsprocesser.

 

Syftet med SQID är att utveckla och verifiera en industritvätt/tork som kan rengöra produkter med hjälp av Qlean-metoden utan traditionella kemikalier. Själva tvättfunktionen hos Qlean vattnet har verifierats i tidigare forskningsprojekt. Inom SQID projektet kommer vi att vidareutveckla en existerande tvättprincip till en integrerad industritvätt/tork med möjligheter för recirkulering av vatten.

 

Arbetspaketen som kommer att utföras är; 1) Bygga en förbättrad och integrerad industritvätt/tork, 2) Verifera tvätt- och torkfunktionen hos slutanvändare, 3) Verifiera tvätt- och torkfunktionen i laborationsmiljö, 4) Utvärdera de ekonomiska och miljömässig effekterna, och 5) Sprida resultaten från projektet.

 

Ett mål med projektet är att ha verifierat den integrerade industritvätt/torken hos minst 10 slutanvändare. Genom att rengöra med Qlean-metoden kan man minska användandet av kemikalier, energi och vatten. Detta leder till minska tillverkningskostander och mer hållbar produktion.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0