Robust formsprutning av fordonskomponenter med låg miljöpåverkan

Projekttid: 2018 – 2020

Budget: 6 417 740 kronor

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Målet är att öka kunskapen om robust konstruktion och tillverkning av komponenter med hög kvalitet och låg miljöpåverkan.

Formsprutning av plast erbjuder fantastiska möjligheter att tillverka innovativa och miljövänliga produkter. Formsprutning av komponenter med perfekt mönster och glans kan dock vara svårt och vid användning av biobaserade plaster och/eller återvunnet material så är det ännu svårare att åstadkomma formsprutade komponenter med perfekt mönster och glans. Det behövs därför forskningsinsatser inom detta område och syftet med det föreslagna projektet är att öka kunskapen om konstruktion och tillverkning av formsprutade fordonskomponenter med hög kvalitet och låg miljöpåverkan. Ökad kunskap inom detta område kommer att bidra till förbättrad konkurrenskraft för svensk fordonsindustri. Projektet består av 4 arbetspaket. Det första arbetspaketet innefattar projektledning och det sista innefattar nyttiggörande av projektresultaten. Övriga två arbetspaket, vilka utgör kärnan av projektet, innefattar simulering och miljöneutral produktion.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning