Resilient och hållbar produktion (RaSP) – Proaktiv produktionsutveckling av greenfield och brownfield (RaSP)

Resilient och hållbar produktion (RaSP) – Proaktiv produktionsutveckling av greenfield och brownfield (RaSP)

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 7 200 000 kronor

Resilient och hållbar produktion för proaktiv produktionsutveckling av greenfield/brownfield.

Detta projekt hanterar utmaningar för tillverkningsföretag som startar nya, dvs. greenfield-produktionsanläggningar. Projektets industriella relevans ligger i att säkerställa en framtidssäker fabrik i en effektiv industriell värdekedja, baserad på cirkularitet, i form av minimalt avfall och långsiktig övergripande hållbarhet med ett tredubbelt perspektiv, inklusive socialt, ekologiskt och långsiktigt ekonomiska värden (människor, planet och vinst). Ännu ett krav är förmågan att anpassa sig till den framtida marknadens behov och möjligheter, att vara resilient. Resiliens och hållbarhet är viktiga krav för konkurrenskraftig tillverkning i framtiden. Med dessa aspekter i åtanke bildas detta forskningsförslag: ”Resilient and Sustainable Production – Proactive greenfield and brownfield production development (RaSP)”. RaSP-projektet syftar till att utveckla ett ramverk som proaktivt stöder svensk tillverkningsindustri att ligga i framkant i övergången mot cirkulär produktion och skapa förutsättningar för resiliens och hållbarhet ur ett helhetsperspektiv. Tillsammans med industripartnerna kommer praktisk kunskap att utvecklas relaterat till innehållet och förutsättningarna för en elastisk och hållbar produktion. Genom ett interaktivt synsätt i forskningskonsortiet är det förväntade resultatet ett proaktivt stöd för  produktionsutveckling av fabriker såväl greenfield som brownfield.

Vinnovas dnr: 2021-01296

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile