Resilient och hållbar produktion (RaSP) – Proaktiv produktionsutveckling av greenfield och brownfield (RaSP)

Resilient och hållbar produktion (RaSP) – Proaktiv produktionsutveckling av greenfield och brownfield (RaSP)

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 7 200 000 SEK

Satsning: SIP Produktion2030

Resilient och hållbar produktion för proaktiv produktionsutveckling av greenfield/brownfield.

Detta projekt hanterar utmaningar för tillverkningsföretag som startar nya, dvs. greenfield-produktionsanläggningar. Projektets industriella relevans ligger i att säkerställa en framtidssäker fabrik i en effektiv industriell värdekedja, baserad på cirkularitet, i form av minimalt avfall och långsiktig övergripande hållbarhet med ett tredubbelt perspektiv, inklusive socialt, ekologiskt och långsiktigt ekonomiska värden (människor, planet och vinst). Ännu ett krav är förmågan att anpassa sig till den framtida marknadens behov och möjligheter, att vara resilient. Resiliens och hållbarhet är viktiga krav för konkurrenskraftig tillverkning i framtiden. Med dessa aspekter i åtanke bildas detta forskningsförslag: ”Resilient and Sustainable Production – Proactive greenfield and brownfield production development (RaSP)”. RaSP-projektet syftar till att utveckla ett ramverk som proaktivt stöder svensk tillverkningsindustri att ligga i framkant i övergången mot cirkulär produktion och skapa förutsättningar för resiliens och hållbarhet ur ett helhetsperspektiv. Tillsammans med industripartnerna kommer praktisk kunskap att utvecklas relaterat till innehållet och förutsättningarna för en elastisk och hållbar produktion. Genom ett interaktivt synsätt i forskningskonsortiet är det förväntade resultatet ett proaktivt stöd för  produktionsutveckling av fabriker såväl greenfield som brownfield.

Vinnovas dnr: 2021-01296

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0