Produktionsspegeln – digital interaktion i industrimiljöer

Produktionsspegeln – digital interaktion i industrimiljöer

Projekttid: 2018 – 2019

Budget: 500 000 kronor

Satsning: Produktion2030

Målet är att spegla produktion och tillgängliggör anpassad information för personal inom industrin

Projektet ska utforska hur en interaktiv översikt, en ”digital spegel” av produktionen, kan utformas och tillgängliggöras i en produktionsmiljö för att stödja produktionspersonal, öka arbetsmotivation och öka effektivitet.

Skyddsutrustning, damm och höga ljudnivåer är vanliga företeelser i produktionsmiljö och kan hindra en enkel och användarvänlig interaktion med klassiska digitala gränssnitt. Projektet vill utforska och ompröva idéer för gränssnitt genom att använda tekniker såsom tex informativa ljud, sensorer, ledande färg eller interaktiva ytor för att hjälpa produktionspersonalen att enkelt interagera och ta del av digitalt innehåll. En sådan tjänst kan även öka produktionspersonalens förståelse för sin roll i produktionssystemet som helhet.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile