Produktionsspegeln – digital interaktion i industrimiljöer

Projekttid: 2018 – 2019

Budget: 500 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Målet är att spegla produktion och tillgängliggör anpassad information för personal inom industrin

Projektet ska utforska hur en interaktiv översikt, en ”digital spegel” av produktionen, kan utformas och tillgängliggöras i en produktionsmiljö för att stödja produktionspersonal, öka arbetsmotivation och öka effektivitet.

Skyddsutrustning, damm och höga ljudnivåer är vanliga företeelser i produktionsmiljö och kan hindra en enkel och användarvänlig interaktion med klassiska digitala gränssnitt. Projektet vill utforska och ompröva idéer för gränssnitt genom att använda tekniker såsom tex informativa ljud, sensorer, ledande färg eller interaktiva ytor för att hjälpa produktionspersonalen att enkelt interagera och ta del av digitalt innehåll. En sådan tjänst kan även öka produktionspersonalens förståelse för sin roll i produktionssystemet som helhet.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Digital värdekedja för geometridata

Ökad digitalisering medför nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri. Projektet fokuserar på nödvändig data för variationssimulering och hur dessa data ska samlas in och lagras. Projektet bidrar till ökad geometrisk kvalitet och bättre beslutsstöd för ingenjörer och designers. Den tekniska värdekedjan täcker mätning och utvinning av relevanta data, lagring av data i databas, användning av data i variationssimulering (som digital tvilling) och visualisering av simuleringsresultat som beslutsstöd. Detta stöttar värdekedjan från leverantörer av mätteknik, till komponentleverantör, till databasleverantör, till leverantör av simuleringsverktyg och upp till OEMs. Projektet har potential att ersätta prototyper och testserier och minskar kostnad, tidsåtgång samt miljöpåverkan.

2019 – 2019

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)

Projektet ska stödja den svenska fordonsindustrins förändring från fordon med förbränningsmotorer till elfordon och samtidigt öka användningen av nya, hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser. Projektet kommer att vidareutveckla friktionsomrörningssvetsning (FSW) för att möjliggöra tillverkning av en kostnadseffektiv, skalbar, lättvikts- och krocksäker batterilåda för elbilar. De tekniska målen är att utveckla FSW-metoden för fogning av blandade material, såsom gjutet och extruderat aluminium och för svetsning med hög hastighet, upp till 5m/min.

2019 – 2021

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)