LOVIS4C – Logistic Visibility for Circularity

LOVIS4C – Logistic Visibility for Circularity

Projekttid: 2022 – 2023

Satsning: SIP Produktion2030

LOVIS4C – utforskar visibilitet i försörjningskedjor som ett instrument för cirkularitet

För att nå Cirkularitet i Tillverkande Industri behöver producenter och aktörer i försörjningskedjan ökad synlighet och transparens för att bättre övervaka och kontrollera produkt- och materialflöden. Detta kräver identifiering, insamling och delning av nyckeldata genom hela tillverkningskedjan. Att få till en sådan synlighet i tillverknings- och logistikprocesser är en utmanande uppgift under rådande låga digitalisering, silomentalitet och informationsfragmentering. För att adressera detta, syftar projektet Logistic Visibility for Circularity (LOVIS4C) till att undersöka hur resursförbrukning och miljöpåverkan från utökade produktionssystem kan minimeras genom att dela information och synlighet i försörjningskedjan. LOVIS4C är en förstudie med målet att definiera ett större FoI-projekt. Det bygger på två Vinnova-finansierade projekt med flera industriella partners: ”Produktion logistic visibility” (LOVIS) samt ”Future of sharing schedule information in automotive industry supply chains using advanced data analytics”. LOVIS4C-konsortiet är utformat för att fånga flera perspektiv kring synlighet. Det involverar forskare från KTH, Chalmers och Lunds universitet tillsammans med två OEM-företag (Scania och Assa Abloy), en teknikleverantör (Meridion) och en standardiseringsorganisation (Odette). Studien följer en Delphi-metod som inkluderar ytterligare aktörer för cirkularitet i försörjningskedjan, och identifierar kritiska planerings- och kontrollprocesser, nyckelbeslut, prestationsindikatorer, utvärderar nivån och omfattningen av ”intelligens”/förutsägbarhet och teknikkrav gällande synlighet samtidigt som de överväger deras inverkan på och relevans för cirkuläritet.

Vinnovas diarienr: 2022-02461

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022