Tillbaka till Projekt

LFB – Lead Free Brass

LFB – Lead Free Brass

De allmänt negativa hälsoeffekterna av bly är välkända. Nya larm om oönskad spridning av bly från bl.a. armaturkomponenter till dricksvatten har rapporterats. En löpande ökad kontaminering sker i material och produkter genom svårigheter vid återvinningen och genom oklara materialflöden.
Den akademiska forskningen inom området har starkt präglats av de industriella förutsättningarna och de industriella behoven.
Projektet skall leda fram till metoder att tillverka och bearbeta VVS material i mässing utan bly.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Bearbetning, Innovation, Materialvetenskap, Produktion, Små och medelstora företag (SMF)

Liknande projekt

Projekttid

2014-2018

Budget

9,6 milj kr varav 3,25 milj från Mistra Innovation

Partners

Mistra Innovation