LFB – Lead Free Brass

LFB – Lead Free Brass

Projekttid: 2014 – 2018

Budget: 9,6 milj kr varav 3,25 milj från Mistra Innovation

Projekt för att ta fram nya metoder att tillverka VVS-material utan bly.

De allmänt negativa hälsoeffekterna av bly är välkända. Nya larm om oönskad spridning av bly från bl.a. armaturkomponenter till dricksvatten har rapporterats. En löpande ökad kontaminering sker i material och produkter genom svårigheter vid återvinningen och genom oklara materialflöden.
Den akademiska forskningen inom området har starkt präglats av de industriella förutsättningarna och de industriella behoven.
Projektet skall leda fram till metoder att tillverka och bearbeta VVS material i mässing utan bly.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile