Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)

Projekttid: 2019 – 2021

Budget: 3 616 000 kronor

Projektet ska stödja den svenska fordonsindustrins förändring från fordon med förbränningsmotorer till elfordon och samtidigt öka användningen av nya, hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser. Projektet kommer att vidareutveckla friktionsomrörningssvetsning (FSW) för att möjliggöra tillverkning av en kostnadseffektiv, skalbar, lättvikts- och krocksäker batterilåda för elbilar. De tekniska målen är att utveckla FSW-metoden för fogning av blandade material, såsom gjutet och extruderat aluminium och för svetsning med hög hastighet, upp till 5m/min.

EVASTIR projektet ska stödja den svenska fordonsindustrins förändring från fordon med förbränningsmotorer till elfordon och samtidigt öka användningen av nya, hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser. Projektet kommer att vidareutveckla en svetsprocess, friktionsomrörningssvetsning (friction stir welding, FSW) för att möjliggöra tillverkning av en kostnadseffektiv, skalbar, lättvikts- och krocksäker batterilåda för elbilar. De specifika tekniska målen är att utveckla FSW-metoden för fogning av blandade material, såsom gjutet och extruderat aluminium och för svetsning med högre hastigheter, upp till 5m/min. Projektet avser därmed stärka konkurrenskraften hos den svenska elbilsindustrin. Projektet kommer att öka process-, material- och designkunskap hos projektpartnerna, dvs. biltillverkaren och dess underleverantör, materialleverantör och svetssystemintegratör, vilket möjliggör en helsvensk försörjningskedja för tillverkning av batterilådor vid projektets slut. Projektresultaten förväntas därefter kunna implementeras i produktion efter 1 till 3 år. Projektet leds av Högskolan Väst, och stöds av tre stora svenska industripartners, Volvo personvagnar, Hydro Extruded Solutions och ESAB. Projektet kommer att pågå under 2 år med en budget på 3.6MSEK, varav 1.8MSEK förväntas finansieras genom Vinnova FFI programmet.

Vinnova dnr: 2019-03114

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt