Karakuri IoT (MdH)

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 457 985 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Målsättningen är att undersöka möjligheten för hårdvaru- och mjukvaruplattform, dvs modulära system som kan hjälpa produktionsarbetare att enkelt bygga IoT-baserade förbättringslösningar på affärsgolvet.

Det långsiktiga målet med forskningsprojektet är att utveckla hårdvaru- och mjukvaruplattform, det vill säga modulära system som gör det möjligt för produktionsarbetare att enkelt bygga och genomföra IoT-baserade förbättringslösningar på fabriksgolvet. Förstudien skall förtydliga de modulära systemens potentiella behov ur användarnas perspektiv, samt att undersöka tekniska möjligheter för systemen. Projektet drivs av ett tvärvetenskapligt forskargrupp bestående av tre forskare från Mälardalens universitet och RISE SICS Västerås. Forskarna är specialiserade på kaizen och innovation inom produktion, industriell IoT och respektive användarupplevelse. Utvecklingen utförs i samarbete med Volvo Construction Equipment.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile