Industriell atmosfärsplasmabehandling av plast inför lackering, APPLY

Industriell atmosfärsplasmabehandling av plast inför lackering, APPLY

Projekttid: 2020 – 2023

Budget: 6 700 000 kr

APPLY är ett fortsättningsprojekt med fokus på industriellt relevanta plasmakoncept inför lackering av plast.

Inför lackering av plast krävs förbehandling för att säkerställa vidhäftning. Flera olika typer av tekniker används idag och ofta i kombinationer. Dessa är som regel tids- och kostnadskrävande och vissa även skrymmande. Syftet med projektet är att hitta relevanta ersättningsprocesser med atmosfärsplasma vilket endast i få fall är implementerad internationellt.

Projektets huvudsakliga bidrag är industriellt relevanta och utvärderade tekniska koncept för plasmabehandling inför lackering av plast utifrån projektpartners behov, ett helt nytt koncept för ommålning i samband med produktionsdefekter, djupare kunskap om variationer i tekniska resultat beroende på material, lacker och utrustning, liksom en digital tvilling och ett helt unikt simuleringsverktyg för att stötta konstruktionsarbete och nå en effektiv implementering av robotiserad plasmabehandling.
Avsikten är att företagen efter projektets slut ska ha ett underlag för att kunna ta beslut om möjligheterna att implementera atmosfärsplasma som förbehandling av plast före lackering som ett hållbarare alternativ till dagens våtkemiska processer. Detta ska vara tillämpbart för olika produkter, branscher och komplexitet.

Projektet bidrar till Hållbar produktionsområden och FFI:s färdplaner gen om:

Vinnovas Diarienr: 2020-02970

 

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018