Flexibel additiv tillverkning av komponenter för millimeter och mikrometervågor (FAMWAVE)

Projekttid: 2019 – 2022

Budget: 7 200 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Målet är att visa hur komponenter för mikrometer/millimetervågor kan skapas med additiv tillverkning

Ökade möjligheter till flexibel produktdesign skulle innebära stora fördelar för nästa generations komponenter för millimeter och mikrometervågor. Genom additiv tillverkning (AM), kan just flexibel produktion realiseras där en framtida digital plattform för denna kan skapas. Additiv tillverkning har ännu inte utvecklats för den aktuella tillämpningen, men skulle kunna innebära stora fördelar och framtida tillämpning kan förutses där additiv tillverkning kan kombinera serietillverkning med massanpassning. Basen för framtida potentiell framtida implementering utgörs av kopparbaserade materiallösningar kombinerat med AM med bästa möjliga precision där pulverbäddtekniker tillämpas. I det aktuella projektet ingår att studera och utveckla lasersmältning i pulverbädd (laser powder bed fusion) samt bindemedelsbaserat teknik (binder jetting) för framtida framställning av komponenter för millimeter och mikrometervågor. Projekt bygger på tvärvetenskaplig samverkan längs värdekedjan med Ericsson som slutanvändare och problemägare, Chalmers och RISE IVF med FoU-kompetens inom AM samt EOS och Digital Metal, centrala teknikleverantörer inom AM. Projektet förväntas innebära stärkt förmåga hos industrin till utveckling som kan matcha kraven för framtida produkter genom i) en digital kedja från produktmodellering via design för AM till produktrealisering, ii) demonstration av koncept där AM tillämpas för att tillverka komponenter för millimeter- och mikrometer vågor för framtida mobila system samt kopparbaserade materiallösningar för pulverbäddbaserad additiv tillverkning.

Vinnova dnr: 2019-00786

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG

IDAG syftar till att identifiera gap och föreslå åtgärder av den digitala infrastruktur som krävs för industrialisering av additiv tillverkning. Aktörer från en ny typ av värdekedja av tillverkande företag – från pulver till produkt – samverkar med digitaliseringsleverantörer och forskare för att förstå behov och beskriva åtgärder genom analys av industriella fall. Målet är att leverera en beskrivning i en roadmap där åtgärder kan utvecklas och demonstreras för att ytterst nå flexibla och skalbara digitala plattformar för additiva tillverkningsvärdekedjor.

2019 – 2019