Fabrik on Demand (FORD)

Projekttid: 2018 – 2019

Budget: 716 922 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

FORD syftar att utveckla ett tekniskt ramverk för återanvändning samt snabb integration av produktionsutrustning

FORD-projektet har som målsättning att utveckla ett ramverk för att dynamiskt skapa/omkonfigurera produktionslinor utifrån produktionskraven på nya produkter som ska produceras där. Produktionssystemen och dess moduler behandlas som tjänster och tekniken bakom detta möjliggör för omfördelning av såväl mänskliga som tekniska resurser helt dynamiskt när behovet uppstår. Systemen blir flexibla enheter där förändring är en del av den normala operationen, vilket möjliggör för företag att hantera affärsmöjligheter som kräver flexibilitet eller hantering av störningar i produktion.

FORD-projektet kommer systematiskt hantera nyckelelementen i design, implementation och drift av det framväxande systemet genom att etablera en baslinje av funktionella krav som behöver beaktas under utvecklingsprocessen. Projektet fortsätter sedan med utveckling av en referensarkitektur som agerar ramverk för dessa funktionella krav. Avslutningsvis kommer projektet  att ta fram en mock-up prototyp för att validera genomförande och skalbarhet för FORD-konceptet.

 

Projektet kommer utvecklas under 8 månader. Framtagning av funktionella krav och utvecklingen av användarfall kommer utvecklas under månad 1 till månad 3. Utveckling av referensarkitektur kommer göras under månad 2 till månad 5. Mock-up prototypen kommer utvecklas och placeras vid SICK IVP huvudkontor i Linköping.

Deltagande forskare

Partners

Dela