Digitaliserat samarbete för konkurrenskraftig och hållbar produktrealisering (GIMLE)

Digitaliserat samarbete för konkurrenskraftig och hållbar produktrealisering (GIMLE)

Projekttid: 2020 – 2021

Budget: 1 257 453 kr

Modellbaserad industrialisering där digitala modeller samordnas för ett mer effektivt och integrerat arbetssätt.

Detta är en förstudie med huvudmålet att skapa ett projekt som utforskar och utökar användningen av digitaliserade modeller och kunskap i produktframtagning. Affärsmålen är att bidra till hållbar konkurrenskraft genom en närmare interaktion och delning av digitala modeller och erfarenheter mellan intressenter inom FoU och produktionsavdelningarna. Några mål:

Vinnovas diarienr: 2020-02966

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt