Digital innovation for railway production value chains

Projekttid: 2019 – 2019

Budget: 500 000 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

makeITrail kommer att ta fram nya metoder och teknologier för att bidra till en mer integrerad värdekedjan för järnvägstillverkning i Sverige. Det syftar till att stärka leverantörs-producent-konsumentförhållandet och ansluta lokala leverantörer internationellt. Projektet fokuserar på flera styrkeområden i Produktion2030, som flexibel produktion, virtuell produktionsutveckling, integrerad produkt- och produktionsutveckling och resurseffektiv produktion. Dessa styrkeområden anknyter till Agenda 2030 för hållbar utveckling; i de specifika mål, "industri, innovation och infrastruktur" och "ansvarig produktion och konsumtion". Konsortiet består av Bombardier Transportation, HiTest, DELTA Development Technology AB, Mälardalens högskola, och RISE Research Institutes of Sweden.

MakeITrail-projektet kommer att bidra till att förbättra effektiviteten i den svenska transportbranschen genom att ytterligare integrera funktioner och system för leverantörer, producenter och konsumenter. Utöver det ska de senaste teknologier inom planering, kommunikation och transport 4.0 användas för att skapa en komplett värdekedja från råvaror till slutanvändare. Potentialen att uppnå detta finns i en minskning av förluster på grund av felkommunikation, överdriven acceptanstestning och obalans mellan produktion och distribution. För att uppnå detta och påvisa portabilitet av någon utvecklade teknologier, kommer industri huvudpartner, BT, att tillhandahålla fallstudien och utvecklingsmålen med inriktning på att omvandla konventionella monteringsprocesser för framdrivningssystem till digitalt integrerade och automatiserade processer, med alla nödvändiga delar av utvecklingen. Projektpartnerna tittar på att automatisera den konventionella monteringsprocessen för järnvägs framdrivningssystem, med syftet att gå mot mer modulära konstruktioner som är enklare att anpassa enligt marknadens behov.

Partners

Dela

Liknande projekt

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019