Brandsäkra inredningsdetaljer för bussar

Brandsäkra inredningsdetaljer för bussar

Projekttid: 2019 – 2021

Budget: 4 200 000 kr

Projektet syftar till att utveckla hållbara lösningar för att möta hårdare krav på eldfängdhet i bussars interiör

På grund av flera turistbussolyckor i Frankrike och Tyskland under 2016/2017 med många dödsfall har de europeiska trafiksäkerhetsmyndigheter beslutat att skärpa kraven på interiörens eldfängdhet och toxicitet för bussar. Redan nuvarande regler är extremt svåra att möta med tillgänglig teknologi och material och det förväntas även strängare regler som kommer vara giltiga från 2023. Nuvarande lösningar för att uppfylla de nyligen införda regler kräver miljöskadliga tillsatser, samtidigt som material med hög densitet används och tjockleken på strukturerna ökar.
Projektet syftar till att vända denna trend genom att utveckla nya hållbara teknologier för interiöra bussmaterial som möter de förväntade brandkraven såväl som tillverkarens och slutanvändarens krav på proccessbarhet, kostnad, miljöpåverkan och prestanda. Förutom att miljöfarliga tillsatser undviks, kommer de ämnade lösningarna att möjliggöra tunnare och lättare strukturer.
RISE SICOMP leder detta samarbete med Volvo Bussar, Andrénplast och RISE Division för säkerhet och transport. Konsortiet kommer att utvärdera potentialen för halogenfria brandskyddsmedel för det för närvarande använda plastmaterialet, samt alternativa (biobaserade) material med bra brandprestanda. De mest lovande lösningarna kommer att lyftas till högre TRL för att möjliggöra industriell implementering strax efter projektets slut.

Vinnovas diarienummer: 2019-03121

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt