AutoFix Automatiserad Konstruktion av fixturer

Projekttid: 2020 – 2023

Budget: 8 490 682 kr

Målet med AutoFix är att öka automationen av fixturkonstruktion med integration av digitala verktyg från olika discipliner

I autofix vill vi införa automatisering baserad på multidisciplinär optimering (MDO) och maskininlärning (ML). AutoFix levererar metoder och verktyg som automatiskt optimerar resurskrävande fixtureringsarbete med hjälp av designautomation (DA), MDO, och ML.

Vi vill möjliggöra in-sourcing från låglöneländer genom att mer arbete kan utföras med bibehållna ingenjörstimmar. Effektiv kunskapshantering och standardisering som underlättar ingenjörsarbetet, och som frigör tid som kan användas till mer värdeskapande aktiviteter och därmed öka effektiviteten i produkt- och produktionsutveckling och därmed stärka företagens konkurrenskraft. Kunskapsuppbyggande inom digitaliseringsområdet generellt, och mer specifikt hur maskininlärning kan skapa förutsättningar för bättre beslutsstöd inom produkt- och produktionsutveckling.

Projektet utgörs av fem huvudsakliga arbetspaket (AP:n), sammanfattat nedan: AP1 Att utveckla nya metoder för att skapa detaljerade CAD modeller och för att konfigurera dessa. AP2: Att utforska designutrymmet på ett nytt sätt och optimera fixturer AP3. Att generera mönster och CAD-instruktioner automatiskt med hjälp av ML-algoritmer baserat på data som genereras ur MDO-processen i AP2. AP4 De metoder som utvecklats i AP1 till AP4 utvärderas gentemot dagens utvecklingsprocess AP5 Resultatet av projektet sprids kontinuerligt för att skapa ett brett nyttiggörande

Vinnovas Diarienr: 2020-02974

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt