Konkret industrinytta och ny testbädd resultatet av LIGHTest

Konkret industrinytta och ny testbädd resultatet av LIGHTest

Nyhet

Det Vinnova-finnanseriade projektet Testbädd LIGHTest avslutades våren 2021. På de fyra år som projektet pågått har tretton industriella pilotprojekt och fem uppdrag ihop med små- och medelstora företag genomförts. Majoriteten av projekten (70 procent) har lett till direkt företagsnytta och implementering. LIGHTest är av särskilt intresse för medlemmar i Produktionskluster för formning och fogning, men även för andra.

Syftet med projektet ”Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar”, LIGHTest, var att hjälpa industrin att testa tillverkningsmetoder och materialegenskaper av lättare produkter, inte bara enskilda material, tillverkningsmetoder eller återvinningstekniker utan med fokus på helhetslösningar med hållbar livscykel. Den totala budgeten för LIGHTest var drygt 35 miljoner kronor på fyra år.

Projektet har haft en styrgrupp bestående av bland annat ledare för fem strategiska innovationsprogram, SIP:ar. Genom diskussioner med styrgruppen, industriella pilotprojekt och uppdrag tillsammans med små- och medelstora företag, har LIGHTest genererat ett ökat fokus på testbäddar för industrin, hittat nya arbetssätt för befintliga testbäddar och bidragit till att initiera en ny testbädd för hållbar komposittillverkning samt ett Stamping and Forming Center.

– En av styrkorna med projektet har varit det starka stödet från de två regionerna Blekinge och Norbotten. Vi fortsätter nu samarbetet, bland annat i ett planerat initiativ från SIP LIGHTer med fokus på internationalisering, säger projektledare Boel Wadman, RISE.

Ett annat mervärde för industrin var den agila budgetprocessen, vilket gjorde det möjligt för små företag att delta aktivt under en kortare period av de fyra åren.

– Kopplat till det vill jag dela en rolig nyhet: LIGHTest noder deltar i det nystartade EU-projektet ADMA TranS4mers, som också kommer att ha utlysningar för mindre företag som vill lära sig mer om Industri 4.0, det kommer vi kunna berätta mer om längre fram, säger Boel Wadman.

 

Uppkopplade testbäddar ger provning på distans

Ett behov man såg i projektet var att få tillgång till testbäddar på distans. Genom att man nu kopplat upp noderna i RISE testbädd Pressning och formningscenter, som finns i Olofström, och i hållbar komposittillverkning i Piteå, kan både kunder och studenter genomföra formningsförsök och mekaniska tester på distans.

En av kunderna som genomfört provningar på distans under coronakrisen är GKN Aerospace.

– Det är intressant för framtiden. Det ger möjlighet att delta vid skarp provning med bra kvalitet. Diskussioner möjliggörs i realtid och snabba beslut kan tas, säger Fredrik Niklasson, processingenjör, Sheet Metal Forming, Powder Bed Fusion of Titanium, på GKN Aerospace.

 

Induktionsvärmning vid komposittillverkning

”Effektiv direktvärmningsprocess för tillverkning av kolfiberkomposit”, heter det senaste SMF-projektet som genomförts i LIGHTest. Det utfördes åt företaget Corebon AB, med Lunds universitet som pilotledare och RISE som partner.

Provplattor av kolfiberväv (prepreg) har härdats och konsoliderats med två olika metoder, dels traditionell med förvärmda metallverktyg, dels med ny teknologi där kolfiberstrukturen värms direkt via induktion. Proverna har därefter analyserats, primärt mot grad av härdning.

Förstudien visar att det går att nå samma härdningsgrad med den nya tekniken. Detta skulle kunna ge betydande fördelar vid produktion, eftersom cykeltiderna kan reduceras. Dock återstår fortfarande utmaningar med att erhålla ett jämnt temperaturmönster vid induktionsvärmning.

– Överlag har det varit ett mycket lyckat projekt, säger Kenneth Frogner på Corebon.

 

Ny testbädd för hållbar komposittillverkning

Testbädden Pressning och formningscenter med huvudnoder i Olofström och Piteå har i LIGHTest arbetat tillsammans med övriga RISE-aktörer och fyra universitet för att skapa ökad tillgång till expertkunskap och utveckling samt verifiering av hållbara material- och produktionslösningar.

LIGHTest har även bidragit till att initiera RISE nya testbädd i Piteå där investeringen i en stor servopress är central. Testbädd för hållbar komposittillverkning invigs den 2 september 2021.

Den 25 november hålls Techtank Conference i Olofström i samarbete med Stamping and Forming Center of Excellence  där testbädden Pressning och formningscenter medverkar.

 

Läs mer:

 

Dela