Ulrika Harlin

Ulrika Harlin

Tekn.lic., M.Sc, Industriforskare på Swerea IVF

Tel: +46 31 706 6054

Industriforskare med fokus på produktionsutveckling, samspel människa-teknik-organisation, samspel produkt- produktionsutveckling, industriell arbetsmiljö, industriarbete, kompetensutveckling och komptensförsörjning , metodutveckling, förändringsarbete i produktion.

Harlin har över 25 års erfarenhet från arbetsplatsnära forskning i interaktiv nära samverkan med teknik- och industriföretag. Exempel på roller och uppdrag:

Forskning

Resultat är kontinuerligt publicerade i över 20 industriella rapporter och över 50 vetenskapliga publikationer, se urval:

Harlin, U., Fast-Berglund, Å., Li, D., and Funke, L. (2016) Towards an assessment approach promoting flexible value-adding meetings in industry. In proc. of the 7th Swedish Production Symposium, SPS16, Lund, Sweden

Johansson Hanse J, Harlin U, Jarebrant C, Ulin K, Winkel J, (2015) The impact of servant leadership dimensions on leader–member exchange among health care professionals. Journal of Nursing Management, Volym 24, Nummer/häfte 2, Sidor 228–234 2016

Fast-Berglund, Å; Harlin, U., and  Åkerman, M. (2015) Digitalisation of MEETings –from White-boards to SMART-boards. CIRP CMS 2015 – 48th CIRP Conference on Manufacturing systems Research and Innovation in Manufacturing: Key Enabling Technologies for the Factories of the Future; 06/2015

Kurdve, M., Zackrisson, M., Wiktorsson, M., and U. Harlin (2014) “Lean and green integration in production systems in Sweden – barriers, incentives and opportunities”. Journal of Cleaner Production, special issue on “Making progress towards more sustainable societies through lean and green initiatives”. 91-981195-5-8, URI http://hdl.handle.net/2077/35379.

Berglund, M., Harlin, U., Gustavsson, M., Säfsten, K. (2012). New ways of organizing product introductions, Work – a Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation, 41, pp. 4856-4861

Fjällström, S., Säfsten, K., Harlin U., and Stahre, J. (2009) Information enabling efficient production ramp-up, In Journal of Manufacturing Technology Management. 20(2), 178-196

Licentiate Thesis “Towards Strategic Disturbance Management in Advanced Manufacturing Systems”, Chalmers  followed by Scholarship Alde Nilssons ABB-stiftelse – production system research 2001

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile