Ulrika Harlin

Ulrika Harlin

Tekn.lic., M.Sc, Industriforskare på RISE

Tel: +46 (0)70 780 6054

Industriforskare med fokus på produktionsutveckling, social hållbarhet i industriutveckling/startups, hållbart arbete, samspel människa-teknik-organisation, produkt- produktionsutveckling, industriell arbetsmiljö, industriarbete, kompetensutveckling och kompetensförsörjning , metodutveckling, förändringsarbete i produktion.

Harlin har över 25 års erfarenhet från arbetsplatsnära forskning i interaktiv nära samverkan med teknik- och industriföretag. Exempel på roller och uppdrag:

Forskning

Resultat är kontinuerligt publicerade i över 20 industriella rapporter och över 50 vetenskapliga publikationer, se urval:

 

Harlin, U., Berglund, M., Skagert, K., & Elg, M. (2021). Stakeholder collaboration inspired by the Nordic model–Towards sustainable work and competitiveness during an industrial startup. European Journal of Workplace Innovation6(1-2), 198-219. https://doi.org/10.46364/ejwi.v6i2.799

Harlin, U., & Berglund, M. (2020). Designing for sustainable work during industrial startups—the case of a high-growth entrepreneurial firm. Small Business Economics, 1-13. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00383-3

Berglund, M., Harlin, U., Säfsten, K. (2020). Interactive research in production start-up – application and outcomes, Journal of Manufacturing Technology Management, 31 (8), 1561-1581. https://doi.org/10.1108/JMTM-11-2018-0380

Wangwacharakul, P., Berglund, M., & Harlin, U. (2020). Quality management to facilitate product introduction across borders. Int.Journal of Productivity and Quality Management, 29(2), 268-283. https://doi.org/10.1504/ijpqm.2020.10027529

Harlin, U. (2020). A Start-up Firm´s Greenfield Project of Building a New State-of-the-art Factory in Sweden. RISE Report 2020:21.

Larsson, S., Harlin, U., Winzenburg, S., & Edström, A. (2020). Färdplan: Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft. RISE rapport 2020:46.

Kurdve, M., Zackrisson, M., Johansson, M. I., Ebin, B., & Harlin, U. (2019). Considerations when Modelling EV Battery Circularity Systems. Batteries, 5(2), 40. https://doi.org/10.3390/batteries5020040

Kurdve, M., Zackrisson, M., Wiktorsson, M., & Harlin, U. (2014). Lean and green integration into production system models–experiences from Swedish industry. Journal of Cleaner Production, 85, 180-190.

Projekt

Dela