Paraskeva Wlazlak

Paraskeva Wlazlak

Universitetslektor Integrerad produkt- och produktionsutveckling; Tekn. Dr i Produktionssystem

Tel: + 46 (0)36 10 16 12 , + 46(0)73-910 16 68

Lärosäte/Institut: Jönköping University

Integrerad produkt- och produktionsutveckling för att stödja hållbarhet

Wlazlak arbetar på avdelningen för Produktutveckling, Produktion och Design, Tekniska högskolan vid Jönköping University. Hon har en doktorsexamen i produktionssystem från Jönköping University, vilken hon erhöll år 2019. År 2016 tog Wlazlak sin licentiatexamen i ämnet Produktionssystem med inriktning på integrerad produkt- och produktionsutveckling. År 2010 tog Wlazlak sin masterexamen (MSc) i produktionssystem från avdelningen för Industriell organisation och produktion vid Tekniska högskolan, Jönköping University.

Forskning

Wlazlaks forskning fokuserar på att effektivisera organisationen och användningen av metoder, verktyg och mekanismer för att förbättra kunskapsintegrationen över olika discipliner under produktframtagningsprocessen, med särskild fokus på integrationen av produkt- och produktionsutveckling. Denna integration är viktig för att underlätta smidiga produktintroduktioner, minimera avfall och främja hållbara tekniklösningar. Integrationen av produkt- och produktionsutveckling är viktig för att hantera dagens hållbarhetsutmaningar.

Dela