Mats Winroth

Mats Winroth

Professor emeritus i Operations Management med inriktning Industriell Produktion på Chalmers

Tel: +33 767 304290

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola Jönköping University

Forskningen rör olika aspekter av produktions-/verksamhetsstrategi, med tillämpningar inom uthållig produktion, automation, samverkande företag, SME mm.

Född 1956. Civilingenjör i maskinteknik, inriktning verktygsmaskiner, från KTH 1981. ASEA, jordbävningsdimensionering av utrustning för HVDC (högspänd likström) 1981-1985, varav första året som trainee och med halva tiden vid transformatorfabriken i Varenne, Montreal, Kanada. SAPA, produktionstekniska projekt, 1985-1988. Lektor och rektor på gymnasieskolor i Jönköping 1988-1998. Lektorsutbildning från Lärarhögskolan i Malmö 1990. Lektor vid Ingenjörshögskolan vid Jönköping University 1998-2008. Tekn Lic i Monteringsteknik LiU 2001 och Tekn Dr i Monteringsteknik där 2004. Avhandlingen handlade om användning av produktionsstrategier och speciellt konsekvenserna vid samverkande företag. Docent vid Chalmers 2008 och biträdande professor i Operations Management där 2013-2019. Docent och sedan professor vid Jönköping University 2010-2018. Professor emeritus sedan 1 juli 2019.

Forskning

Mats forskning berör olika former av produktionssystem och produktionsstrategier. Det rör sig om aspekter som val av automationsnivå, interaktion mellan företag i samverkan, självorganiserande system, mass customisation, uthållig produktion, performance measurement och strategic consensus.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile