Mats Winroth

Mats Winroth

Professor emeritus i Operations Management med inriktning Industriell Produktion på Chalmers

Tel: +33 767 304290

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola Jönköping University

Forskningen rör olika aspekter av produktions-/verksamhetsstrategi, med tillämpningar inom uthållig produktion, automation, samverkande företag, SME mm.

Född 1956. Civilingenjör i maskinteknik, inriktning verktygsmaskiner, från KTH 1981. ASEA, jordbävningsdimensionering av utrustning för HVDC (högspänd likström) 1981-1985, varav första året som trainee och med halva tiden vid transformatorfabriken i Varenne, Montreal, Kanada. SAPA, produktionstekniska projekt, 1985-1988. Lektor och rektor på gymnasieskolor i Jönköping 1988-1998. Lektorsutbildning från Lärarhögskolan i Malmö 1990. Lektor vid Ingenjörshögskolan vid Jönköping University 1998-2008. Tekn Lic i Monteringsteknik LiU 2001 och Tekn Dr i Monteringsteknik där 2004. Avhandlingen handlade om användning av produktionsstrategier och speciellt konsekvenserna vid samverkande företag. Docent vid Chalmers 2008 och biträdande professor i Operations Management där 2013-2019. Docent och sedan professor vid Jönköping University 2010-2018. Professor emeritus sedan 1 juli 2019.

Forskning

Mats forskning berör olika former av produktionssystem och produktionsstrategier. Det rör sig om aspekter som val av automationsnivå, interaktion mellan företag i samverkan, självorganiserande system, mass customisation, uthållig produktion, performance measurement och strategic consensus.

Projekt

Dela