Mats Magnusson

Professor Produktinnovationsteknik

Forskar om strategi och organisering av innovationsverksamhet.

Dela