Mats Magnusson

Professor Produktinnovationsteknik

Forskar om strategi och organisering av innovationsverksamhet.

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile