Lisa Larsson

Lisa Larsson

Biträdande lektor

Lärosäte/Institut: Luleå tekniska universitet

Forskning om produktionsinnovation och dess processer, framgångsfaktorer och värdeskapande.

Lisa har läst till civilingenjör i Ergonomiskt design & produktion med inriktning mot industriell produktion vid Luleå tekniska universitet. Efter att ha arbetat på Teliasonera med kundnöjdhet, lojalitet och kvalitet både från ett strategiskt och förändringsperspektiv återvände hon till LTU och är doktorand  inom Produktinnovation sedan januari 2015.

Projekt

PADOK – Study Visit to India 2016

Med den globalisering som skett inom marknaden för tillverkade produkter, kombinerat med megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar, behövs mer kunskap kring hur produktion ser ut i andra regioner. PADOK Study Visit in India 2016 har gett en ökad kunskap inom hur produktion genomförs i Indien, vilka utmaningar tillverkande industri där ställs inför och hur svenska företag intresserade av att investera i produktionsanläggningar i Indien kan agera för att enklare etablera sig.

2016 – 2016

Dela