Johan Wall

Johan Wall

Tekn.Dr. Maskinteknik

Tel: +46455385509

Lärosäte/Institut: Blekinge Tekniska Högskola

Akademi: Product Development Academy (PDA)

Forskningsfokus är förmågor, metoder och verktyg för beslutsstöd inom produktutveckling.

Johan Wall (JWL) universitetslektor och prefekt på institutionen för maskinteknik, Blekinge Tekniska Högskola. JWL disputerade vid Blekinge Tekniska Högskola 2007 inom området simuleringsdriven produktutveckling.

Forskning

JWL har ett genuint intresse för digitalisering och ett modelldrivet arbetssätt. JWL’s forskningsfokus är förmågor, metoder och verktyg för beslutsstöd inom produktutveckling. Mer bestämt simuleringsdriven produktutveckling, konstruktionsautomatisering och beslutsstödssystem. Den röda tråden i forskningen är hur stöd kan utvecklas, implementeras och integreras i innovationsprocessen och därigenom radikalt förändra förmågan och möjligheten att experimentera. En sådan förändring möjliggör en signifikant ökning av experiment som genererar data, information och kunskap, basen för välinformerade beslut.

 

Projekt

Dela