Jens Hardell

Docent Maskinelement

Tribologi med speciellt fokus på: •Högtemperatur-tribologi •Slitage och friktion i torra kontakter •Tribomaterial •Ytbeläggningar/-behandlingar för friktion- och nötningskontroll •Gränskiktssmörjning •Tribotestning

Jens Hardell är tekn. dr. och docent i maskinelement och arbetar som biträdande professor vid avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet (LTU). Han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från LTU och har mångårig erfarenhet som forskare och lärare vid LTU. Jens är ordinarie ledamot i Svenska tribologigruppen sedan 2011, forskningskoordinator inom Centrum för högpresterandestål (CHS) vid Luleå tekniska universitet och deltar i aktiviteter och medverkade i uppstarten av Swedish-German Centre of Excellence for Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel (CHS²).

Forskning

Jens forskning är inriktad på tribologi och särskilt högtemperatur-tribologi, tribomaterial och metoder för att kontrollera friktion och nötning vid höga temperaturer. Hans forskning sker i nära samarbete med industrin och  han har väletablerade forskningssamarbeten med ledande industrier och institut som t.ex. Gestamp HardTech, SSAB, Ionbond Sweden, Bodycote, Seco Tools, Sandvik Materials Technology, Höganäs, Scania, Volkswagen, ArcelorMittal, AscoMetal, Swerea Kimab, Swerea IVF, Swerea Mefos mfl.

Dela