Anders Warell

Anders Warell

Professor, PhD Industrial Design

Tel: 072-2240123

Lärosäte/Institut: Lunds universitet

Akademi: Product Development Academy (PDA)

Fokus för min forskning är att använda design och innovation som form och metod för att skapa behovscentrerade, attraktiva och inkluderande produkter och system som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle.

Dela