Fokus på hållbarhet och samhällsutmaningar

Fokus på hållbarhet och samhällsutmaningar

Logg

Vinnova lanserar 10 nya områden och sätter fokus på hållbarhet och samhällsutmaningar. Läs Tero Stjernstofts senaste logg kring Vinnovas satsningar.

Innovation har aldrig varit viktigare och det är bråttom. Vi saknar inte utmaningar som känns större än våra förmågor. Ja – överväldiga helt enkelt. För att möta dem krävs det att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vi vet att vi måste transformera hela vårt samhälle, våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och konsumtionsmönster till något hållbart. Insikten om allvaret börjar sjunka in på global skala och vi har för första gången ett gemensamt språk för hållbar utveckling med sjutton globala mål att sträva mot tillsammans.

Vinnovas respons är att organisera sitt arbete i tio prioriterade områden som speglar viktiga samhällsutmaningar och de innovationsförmågor som krävs för att omställningen ska bli verklighet. Av självklar anledning heter det största området Hållbar industri; Sverige är ju en industrination! Läs här om de fyra målområden som satsningen.

Hur kan du bidra? Enkelt. Områdets första utlysning är redan öppen för att skala upp pilot- och demonstrationsprojekt till industriella lösningar. 120 miljoner kronor kommer att delas ut till projekt som syftar till att utveckla och validera teknik, metoder, processer, affärsmodeller i större skala. Läs mer om utlysningen här.

Jag vill också passa på att välkomna Produktionskluster till Kunskapsförmedlingen. Helt obekanta är de inte för Kunskapsförmedlingens användare; över 200 projekt har genererats via FFI Hållbar produktion där de har varit aktiva. Och trots att Katrineholm är stängt på grund av pandemin så ger de sig inte – årets konferens anordnas naturligtvis digitalt!

Dela