Ocean-LSAM

Ocean-LSAM

Projekttid: 2022 – 2023

Budget: 1 200 000 sek

Satsning: SIP Produktion2030

Att lägga grunden för morgondagens nätverk av cirkulär ekonomi mikrofabriker som producerar produkter designade av svensk industri och tillverkade av lokal återvunnen plast.

Ocean-LSAM – Organizing the Circular Economy Through A Network of LSAM Microfactories Recycling Ocean Plastics
OCEAN-LSAM lägger grunden för morgondagens globala nätverk av cirkulär ekonomi mikrofabriker som producerar storskaliga produkter designade av svensk industri och producerade av lokala återvunna polymeravfallsströmmar genom storskalig additiv tillverkning (LSAM) utrustning utvecklad av svensk industri. Målen inkluderar 1) en integrerad, optimerad process för LSAM av återvunnet havspolyamidavfall (uttjänta fiskenät) och 2) initiering av en beräkningsmodell för att ersätta verkliga tester för att förbättra nuvarande och möjliggöra nya konstruktioner och produkter.

De största förväntade effekterna av detta projekt ligger i att göra det möjligt för svensk tillverkningsindustri att gå mot mer cirkulära produktionsmetoder med återanvända materialkompositer, och därigenom förbättra svensk konkurrenskraft och minska industrins klimatpåverkan. OCEAN-LSAM bidrar till Produktion2030 call 16 impact goal: Minskat resursslöseri längs produktens hela livscykel och värdekedja och FN:s SDG: #9, # 11, # 12, #14.

OCEAN-LSAM-konsortiet består av Chalmers tekniska högskola (koordinator), RISE Application Center for Additive Manufacturing, Ekbacken Studios AB, Artex AB och Ocean Tech Hub LDA. Projektet löper sex månader och arbetspaket inkluderar WP1 Projektledning och kommunikation, WP2 Utveckling av initial simuleringsmodell, WP3 Identifiering av samarbetsutmaningar och WP4 Syntes och utveckling av den större projektplanen för steg 2 inklusive val av industriella partners för konsortiet.

Vinnovas diarienr: 2022-02455

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019