Dan Högberg

Dan Högberg

Professor Integrerad produktutveckling

Tel: 0500-448549

Lärosäte/Institut: Högskolan i Skövde

Akademi: Product Development Academy (PDA) Produktionsakademien

Virtuell ergonomi

Dan Högberg är ledare för forskargruppen User Centred Product Design (UCPD) vid Högskolan i Skövde (HiS). UCPD är en av flera forskargrupper inom forskningsmiljön Virtual Engineering på Institutionen för ingenjörsvetenskap på HiS. Gruppens forskning drivs i stor utsträckning i nära samarbete med industripartners. UCPD har för närvarande fyra fokusområden: digital human modelling (ergonomisimulering), antropometri, kognitiv ergonomi samt tillämpning av smarta textilier.

Forskning

Dans forskning handlar om att göra användarcentrerad information, t ex kunskap om ergonomi, relevant och lättillgänglig för produktutvecklare och ingenjörer. Dessa yrkesgrupper är ofta i behov av designmetoder och beslutsstödsverktyg som möjliggör effektivt hänsynstagande av användaraspekter och ergonomi, parallellt med andra produkt-/systemkrav, i den komplexa tids- och prispressande produktframtagningsprocessen. Centralt i Dans forskning är digital human modelling (DHM) (ergonomisimulering) och hur denna typ av teknologi kan stödja produktutvecklare och ingenjörer att beakta ergonomi och mångfaldsaspekter proaktivt vid virtuella stadier av produktframtagningsprocessen. Dan forskar även kring hur sensorer integrerade i textiler kan användas för att utvärdera ergonomi, och även hur insamlad data kan användas för att förbättra simuleringar i den virtuella världen.

Projekt

Dela