Utveckling av ditt mätetalsystem

Utveckling av ditt mätetalsystem

Nyhet

Vilka nyckeltal har andra företag och vad är viktigt att tänka på i din verksamhet?

Den 21 oktober arrangerade Swerea IVF en teknikworkshop baserad på projektet SureBPMS (Sustainable and resource efficient business performance management systems) i Mölndal. Projektet finansieras av Produktion2030 och ingår i deras styrekeområde ”Hållbar och resurseffektiv produktion”. Vilka nyckeltal har andra företag och vad är viktigt att tänka på i din verksamhet?

Vid mötet i Mölndal deltog experter från Swerea, Chalmers, Lunds universitet och Mälardalens högskola för att berätta om de senaste rönen, där forskningsledare presenterade resultat och lärdomar från projektet om samlat in data och erfarenheter från sju medelstora och stora företag kring deras mätetalssystem och daglig styrning.

Nio företagsrepresentanter från sex olika företag deltog i gruppdiskussioner om hur deras företag kopplar sina operativa Lean-mätetal med finansiella mätetal samt mätetal till strategi och hållbarhet. Som alltid inleddes intressanta diskussioner där tiden ofta blir för kort, då företagen har många olika infallsvinklar till mätetal samt ibland samlar för mycket data. En viktig slutsats var att det gäller att fokusera och reducera mängden insamlade mätdata …

Mer information har roger.lundin@swerea.se.

Dela