Produktion2030, Utlysning 6, våren 2017:2

Produktion2030, Utlysning 6, våren 2017:2

Stänger: 2017-03-31 kl 14:00

Test- och demonstrationsprojekt, för ökad digitalisering i industriell produktion

Nu öppnar det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 två parallella utlysningar som båda syftar till ökad digitalisering i tillverkningsindustrin. I den första utlysningen ger vi stöd till forsknings- och innovationsprojekt. I den andra ger vi stöd till test- och demonstrationsprojekt.

Projekten ska ha huvudfokus inom något av Produktion2030:s sex styrkeområden:

  1. Resurseffektiv produktion
  2. Flexibel produktion
  3. Virtuell produktionsutveckling
  4. Människan i produktionssystemet
  5. Cirkulära produktionssystem och underhåll
  6. Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Dela