FFI Hållbar produktion

Stänger: 2016-12-13 kl 14:00

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft. Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter.

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat och miljö, trafiksäkerhet och konkurrenskraft.

Utlysningarna för programmet sker inom fem programområden: Hållbar produktion, Elektronik, mjukvara och kommunikation, Trafiksäkerhet och automatiserade fordon, Effektiva och uppkopplade transporter samt Energi och miljö. Det senare administreras av Energimyndigheten, övriga fyra av Vinnova.

Delprogrammet Hållbar produktion omfattar forsknings- och utvecklingsaktiviteter för produktion av fordon, drivlinor och fordonskomponenter. Delprogrammet beskrivs i en färdplan (se dokument i högerspalt) och drivs i huvudsak mot den övergripande utmaningen: Förmåga att kunna producera nya produkter, komponenter och material.

Följande områden omfattas:

Dela