Cirkularitet i industriell produktion inom Produktion2030

Cirkularitet i industriell produktion inom Produktion2030

Stänger: 2022-09-01 kl 14:00

Produktion2030 finansierar projekt som utvecklar och testar nya tekniska lösningar i svensk tillverkningsindustri. Syftet är att bidra till minskad klimatpåverkan genom t.ex. reducerade CO2-utsläpp, minskad energianvändning, cirkulär och resurseffektiv produktion eller andra innovativa lösningar.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen genomförs i två steg: (1) förstudier för att utveckla projektidé och projektkonsortie, (2) forsknings- och innovationsprojekt som skapar konkreta resultat, vilka kan testas och demonstreras.

Vem kan söka?

Förstudier – minst två industriföretag inom svensk tillverkningsindustri; – minst en aktör från universitet eller högskola; – minst en aktör från forskningsinstitut.

Hur mycket kan ni söka?

Förstudier kan söka maximalt 800 000 kronor under 6 månader och forsknings.

Dela