Trendspaning i Jönköping

Trendspaning i Jönköping

Logg

Vad händer i regionen inom den fjärde revolutionen och hur påverkar det oss?

Den 7 mars bjuder Nina Edh Mirzaei, tillförordnad universitetslektor produktionssystem och medlem av Automation Smålands Advisory Board, och Jönköping University in till ett event de kallar ”Trendspaning”. Tanken är att primärt erbjuda det lokala näringslivet insikt om vad som händer inom produktion i regionen, vad som händer inom den fjärde revolutionen och hur den påverkar näringsliv och akademi. Deltagarna presenteras för högskolans nya forskningsmiljö ”Kunskapsintensiv produktframtagning” och medverkar gör även Produktion2030.

Automation Småland är inte medarrangör men som aktiv aktör i regionen givetvis engagerad sakfrågorna. Fler av de som är aktiva i föreningen deltar också i arrangemanget. Dagen efter Trendspaning, det vill säga den 8 mars, har Automation Småland dessutom ett möte i sitt Advisory Board med många spännande medlemmar som exempelvis Jönlöping University, Linköpings universitet, Elmia, RISE, Region Jönköpings län, Svensk Industriförening, Värnamo Näringsliv samt flera lokala företag.

Intresserad av Trendspaning? Läs mer och ta del av inbjudan här!

Dela